Leken / info

 

                                    

Lekengemeenschap:

 

Volgens de wens van haar Stichters willen zij dit doen in samenwerking met de leken in Gods kerk. Om dit te accentueren werd in 1994 de Lekengemeenschap Oblaten van de Assumptie in het leven geroepen, om in hetzelfde spoor en in nauwe samenwerking met de Congregatie, haar leden te laten delen in het verdiepen van het geestelijk leven, daarbij vooral geļnspireerd door de Heilige Schrift, het gedachtegoed van Sint Augustinus en de bezinning op de alledaagse ervaring

 

 

Samen willen wij in vreugde

en harmonie, op deze wijze

meewerken aan de uitbreiding

van het Gods Rijk!

 

 

 

 

 

 Generalaat

  Missiezusters Oblaten van de Assumptie

  203 rue Lecourbe

  Fr. 75015  Parijs

  tel. 0032 148 28 31 76

 

 

 

 Provincialaat

  Missiezusters Oblaten van de Assumptie

  Schoolstraat 5  PB 33

  6336 ZG  Hulsberg

 tel.045 405 86 22

 E-mail: anita.vandenbroek@planet.nl