Huize d’Alzon, is een onderdeel van Cicero Zorggroep en is gebouwd aan het klooster “Regina Pacis” en eigendom van de Missiezusters Oblaten van de Assumptie.

Het werd in 1995 officieel geopend als bejaardenoord voor onze eigen zusters, met oorspronkelijk plaats voor 10 zusters. Later is nog een logeerkamer omgebouwd tot een volwaardige cliëntenkamer. Het huis is genoemd naar onze stichter, pater Emmanuel d’Alzon.

In het begin hadden wij een contract met de Stichting Oecumenisch Zorgcentrum Vroenhof, van waaruit de zorgverlening geleverd werd. Zodoende werd huize d’Alzon een dependance van zorgcentrum Vroenhof.

In 1999 fuseerde de Stichting Oecumenisch Zorgcentrum Vroenhof met de Stichting Avondvrede en de Stichting Catharina Daemen tot de Stichting Christelijke Zorgorganisatie (SCZ).Sinds 1 juni 2006 maakte zorgcentrum Vroenhof en dus ook huize d’Alzon, deel uit van Cicero Zorggroep. In 2015 werd Vroenhof gesloten, waarna huize d’Alzon een dependance wordt van zorgcentrum Op den Toren in Nuth.

Daar het aantal zusters de laatste jaren afgenomen is en het moeilijker wordt om een intramurale zorgindicatie te krijgen, neemt huize d’Alzon sinds enkele jaren ook niet-religieuzen op.

Huize d’Alzon is een volwaardig verzorgings/verpleeghuis, waar gekwalificeerd en betrokken personeel werkzaam is, allen in dienst van Cicero zorggroep.

De zusters die er wonen, proberen zoveel mogelijk deel te nemen aan het dagritme van de congregatie, voor zover de gezondheid dit toelaat.

Zij hebben tweemaal per week een activiteitenmiddag, onder professionele begeleiding en op meerdere momenten per week komen vrijwilligers voor wat meer persoonlijke aandacht van de oudere zusters.

Voor meer informatie hieromtrent kunt U contact opnemen met Cicero Zorgservice (tel. 090050095000) of de website van Cicero.( www.cicerozorggroep.nl).