We zijn in 1865 opgericht door pater Emmanuel d’Alzon en Moeder Emmanuel-Marie Correnson met als doelstelling:

  • Missie ( met de wens van de evangelisatie in alle landen van de wereld)
  • Oecumene ( de dialoog tussen christenen in het verlangen naar eenheid)
  • Liefdadigheid ( in het belang van de groei van de mens)

Onze spiritualiteit nodigt ons uit om deze diensten in de wereld en in de Kerk in evenwicht van gebed en gemeenschap te leven; we putten onze kracht in onze vereniging met God en door de steun van onze zusters.
Onze spiritualiteit is vooral katholiek. Pater d’Alzon wilde voor zijn Oblaten niet speciale devotie; hij wilde dat ze geheel gewijd zouden zijn aan de dienst van de Kerk. Onze spiritualiteit is in de eerste plaats te zijn “dochters van de Kerk” en “werksters van de eenheid”.
Een spiritualiteit die Christus in het midden zet. De liefde voor hem impliceert ook een liefde voor hetgeen hem het meest dierbaar was; zijn moeder en de kerk.

Onze spiritualiteit is dan ook belichaamd in een drievoudige liefde:

  • Liefde voor Jezus Christus, die gevoed en hernieuwd wordt door een leven van gebed en dienstbaarheid.
  • Liefde voor Maria, de moeder van Christus. In de Maagd Maria zien wij een voorbeeld van beschikbaarheid om te beantwoorden aan haar devies: “Hier ben ik, zend mij”, “Adveniat Regnum Tuum” ( Opdat Uw Rijk kome)
  • Liefde voor de Kerk, de kerk van de Eenheid, die aan de oorsprong ligt van onze stichting.