Gebed

De eucharistie neemt een centrale plaats in ons leven in. Zij herinnert aan het offer dat Christus bracht voor de verlossing van de mens. Door de eucharistie te vieren, willen we als persoon en als gemeenschap in dit offer delen. Dat wij ons als Oblaten willen overgeven zoals Christus zich heeft overgegeven aan Gods wil, komt ook tot uiting in de aanbidding van Christus in het Sacrament. Iedere zuster neemt, tenzij ze om ernstige redenen is verhinderd, elke dag deel aan de gezamenlijke eucharistieviering. Bovendien brengt iedere zuster dagelijks minstens een half uur voor aanbidding door in de kapel. Naast de eucharistie neemt Maria in het religieuze leven van de zusters Oblaten een speciale plaats in. Iedere dag bidden wij individueel of gezamenlijk het rozenhoedje.
Als oudere zusters willen wij door het gebed een steun zijn voor de gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Dat maakt ons leven op een nieuwe manier zinvol.

Verder kennen we tevens het zogenaamde getijdengebed, ook wel breviergebed of koorgebed genaamd. Dit bestaat uit de lauden, de vespers en de completen.

Naast de gemeenschappelijke of individuele gebeden kennen wij zusters Oblaten een aantal geestelijke oefeningen die zijn bedoeld als middel om het geestelijk leven te verdiepen, zoals meditatie en lezing van de bijbel. Daarnaast houden we ieder jaar een week van retraite en elke maand is er een zogenaamde recollectie- of bezinningsdag. Gebed en geestelijke oefeningen vragen om rust, om aandacht en toewijding. Daarom streven wij zusters in onze gemeenschap naar een sfeer van stilte en ingetogenheid.