Congregatie

Als Congregatie van Oblaten van de Assumptie zijn wij dochters van de kerk en werksters van de eenheid.
Wij zijn gelovige vrouwen die een leven van contemplatie ( beschouwing) en actie leiden, geleid door de liefde van Christus, de Maagd Maria en de kerk.
Wij leven in internationale en intergenerationele gemeenschappen, en hebben
een brandend verlangen naar de komst van het “Koninkrijk van God”
in ons, tussen ons, om ons heen!
Wij staan open voor de moderne wereld, met een passie voor missie
in samenwerking met andere families van de Assumptie, in het bijzonder de Augustijnen van de Assumptie met wie we dezelfde stichter delen: pater Emmanuel d’Alzon.
Trouw aan zijn geest willen we onze missie leiden door: “dochters van de Kerk” – “werksters van de eenheid”

De twee lijfspreuken van onze congregatie zijn:
Adveniat Regnum Tuum (ART), “ uw koninkrijk kome”

“Uw koninkrijk kome” is het algemene motto van alle families van de Assumptie.
Het komt rechtstreeks voort uit het gebed dat Jezus ons heeft geleerd.
Een Koninkrijk om in ons leven te wensen, een koninkrijk om te bouwen … Het koninkrijk van God zelf. We proberen dit Koninkrijk van God te laten groeien:

  • in ons (door gebed en persoonlijke bekering)
  • tussen ons (door broederlijk leven)
  • om ons heen (door apostolisch werk).

Pater d’Alzon, onze stichter, heeft veel in zijn geschriften dit thema van het Koninkrijk van God ontwikkeld … God is mijn koning? Regeert hij in mijn leven?
Hij heeft ook veel het thema van het Koninkrijk ontwikkeld om in zielen te groeien.

“Uw koninkrijk kome” is het motto van de hele familie van de Assumptie. Voor de Oblaten wordt het direct gevolgd door een ander motto: “Hier ben ik, zend mij”, motto uit het boek van Jesaja (6, 8), dat iets zegt over de beschikbaarheid waarmee een Oblaat van de Assumptie wil leven.

“Beschikbaarheid”; “Oblaten” … Woorden die samenkomen, omdat de term “Oblaten” betekent “aangeboden”; het impliceert daarom de totale gave van zichzelf, naar het beeld van de Maagd Maria.

Onze missies in het verleden:

Sinds 1936 werden onze Nederlandse zusters, op verzoek van de paters Assumptionisten, ook uitgezonden naar missiegebieden.

De allereerste missie was naar Belgisch Congo , waar de zusters ingezet worden in de hulp bij het onderwijs en gezondheidszorg. De laatste Nederlandse zuster verliet Congo in 1991.

In 1956 werden er zusters uitgezonden naar de Verenigde Staten. Op verzoek van de Assumptionisten namen zij de zorg op zich voor de keuken van het jongenscollege in Worcester, Massachusetts. In de jaren zeventig verlegden de zusters hun inzet naar sociale en pastorale activiteiten. Wegens gebrek aan krachten moest de vestiging in Worcester in 1976 echter worden gesloten.

Inmiddels waren vier zuster Oblaten onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse provincie in 1964 een missiepost in Brazilië begonnen. Ook twee Nederlandse zusters die Congo hadden moeten verlaten, kwamen naar Brazilië. Eén Nederlandse zuster werkt er tot op heden.

In 1985 stelde de Nederlandse provincie een zuster beschikbaar voor Oost-Europa. Zij werd uitgezonden naar Turkije, waar zij zich inzette voor een internationale parochie in Ankara. In 1997 keerde zij naar Nederland terug. Vanaf 1994 tot 2004 was er een Nederlandse zuster werkzaam in Moskou, waar zij onder andere leiding gaf aan een communiteit van Roemeense zusters Oblaten.

De  werken “overzee” en met name de werken in de missiegebieden Congo en Brazilië konden alleen worden verricht dankzij de steun van de zusters thuis in Nederland. Zij zorgden voor het verzamelen, inpakken en verzenden van de benodigde goederen naar de missiegebieden in verleenden financiële hulp. Soms nam deze steun bijzondere vormen aan. Zo ging in 1991 in Nijverdal op initiatief van een gepensioneerde zuster het zogenaamde “dekenproject’ van start. Dit project begon met een klein aantal vrijwilligsters die van afvalmateriaal van textielfabrieken gestikte dekens en dekbedden vervaardigden voor de voormalige Oostbloklanden en groeide uit tot een compleet atelier waarin zo’n 50 vrijwilligers werken. Maandelijks vervoerden zij vrachtwagens vol dekens naar Polen en Roemenië, de Filipijnen en Vietnam. Het project gaat nog steeds door, dank zij de vele vrijwilligsters.

De wereldwijde congregatie van de Missiezusters Oblaten van de Assumptie is momenteel werkzaam  op 4 continenten:

  • Europa: Frankrijk(1865), Bulgarije( 1868), België (1894), Italië(1902), Nederland(1903), Engeland(1903), Roemenië(1925).
  • Afrika : Congo(1935), Ivoorkust(1975), Rwanda(1981), Tanzania(1998), Burkina Fasso(2000), Tunesië(2010), Oeganda(2011), Gabon(2013), Kenya(2014).
  • Azië : Turkije(1889), Israël(1935), Korea(1985) , Vietnam(2009), Filipijnen(2010), China(2013).
  • Latijns-Amerika: Brazilië(1965), Paraguay(2007).

 Voor verdere informatie zie de website: www.soeursoblatesassomption.wordpress.com

 

Momenteel is de Congregatie van de Oblaten van de Assumptie in 19 landen aanwezig.

1865 Frankrijk
1868 Bulgarije
1889 Turkije
1894 België
1902 Italië
1903 Nederland
1903 Engeland
1925 Roemenië
1925 Joegoslavië
1935 Congo
1964 Brazilië
1976 Ivoorkust
1981 Rwanda
1982 Chili
1995 Ierland
1983 Korea
1995 Rusland
1998 Tanzania
2000 Burkina Faso