Onder de naam “Oblaten van de Assumptie, Missiezusters” , is onze Congregatie een antwoord op een oproep tot liefde voor de Heer. Wij zetten ons in om het Rijk van Christus te verbreiden in ons zelf en in de wereld van vandaag. Met een missionair, oecumenisch en charitatief doel, menen we trouw te blijven aan deze drie oorspronkelijke doelstellingen door:

  • Evangeliseren in alle landen der wereld met een bijzondere aandacht voor hen die de Heer niet kennen;
  • Het werk ter bevordering van de eenheid der Christenen,
  • Dienst aan de meest misdeelden en voortdurende zorg voor de groei van de mens in de geest van het Evangelie, vooral door opvoeding, medische en sociale hulpverlening.

Overal, waar we gezonden worden, staan we in dienst van de kerk.

Trouw aan de gedachte van onze Stichters, willen wij volgens dit plan leven als “dochters van de Kerk”, “werksters voor de eenheid”, die de eer van God zoeken en de laatste wens van Christus trachten te verwezenlijken:  “Opdat allen een zijn “
Wij geven de voorkeur aan de evangelische houding, van eenvoud en nederigheid, die ons dichter bij de armen plaatst en de dialoog bevordert.
Wij maken het woord van de Heer tot het onze: “Vader, uw Rijk kome”
en om onze algehele bereidwilligheid tot uitdrukking te brengen, voegen we aan dit eerste devies het antwoord van de profeet Jesaja toe: “Hier ben ik, zend mij!”

Onze naam “Oblaten van de Assumptie”:

 “Oblate” betekent  “zelfgave”

Dit moet volgens Pater d’Alzon onze geest kenmerken; alles opofferen, behalve de glimlach!

“ASSUMPTIE” is: “MARIA, TEN HEMEL OPGENOMEN”.

 

Voor ons betekent dit: de wereld meenemen, in je opgang naar God.

 

In West Europa gaat onze apostolische voorkeur uit naar:

  • geloofsopvoeding en jongeren
  • aandacht voor de allerarmsten,
  • roepingen voor Gods kerk

De Oblaat verenigt zich met Christus in de totale gave van haar leven

( leefregel van H. Augustinus)