Zr. Francisca overleed op 94-jarige leeftijd in Heelsum op 13 maart 2021. Haar uitvaart en begrafenis vonden plaats in besloten kringen op 18 maart 2021.

Zr. Francisca werd geboren in Nijverdal als Maria Hendrika Poppe op 28 oktober 1926. Van jongs af aan wist ze dat ze haar leven wilde wijden aan God, het geloof en aan de kerk. Ze wist wat ze wilde, ging recht op haar doel af en wond geen doekjes om haar mening. Dat maakte haar zo betrouwbaar. Ze heeft in verschillende huizen van de congregatie gewerkt, waarvan de laatste veertig jaar in Heelsum.  De belangen van kinderen en ouderen hadden haar bijzondere aandacht en maakten haar strijdbaar als die in het gedrang kwamen. Zorgzaamheid en toewijding sierden haar werkzaamheden, meeleven en betrokkenheid maakten haar geliefd bij de mensen. Talloze zieke of eenzame ouderen zocht ze op en konden rekenen op haar attentie en gebed. Haar doorzettingsvermogen was onverwoestbaar. Zo lang ze  nog iets voor de ouderen in Beekdal kon betekenen wilde ze niet terug naar het moederhuis in Hulsberg om te genieten van een welverdiende rust. Niets doen was haar een gruwel. Zuster Francisca wilde zich graag bewijzen; dat maakte haar zo dienstbaar. Ze haalde haar energie uit het geloof, het evangelie en het gebed. De rozenkrans kon je ook vaker bidden dan één keer per dag. Zo leefde ze in harmonie met God en de mensen, heel bescheiden als een kleine dienstmaagd des Heren. Haar ijver voor de eredienst was groot. De eucharistie was haar heilig, bron van genade, dagelijks brood voor                onderweg.

Bijna 75 jaar heeft ze haar congregatie, de kerk en vooral kwetsbare mensen gediend. Het heeft haar en vele anderen heel gelukkig gemaakt. We zijn haar dankbaar. Moge zuster Francisca nu rusten in vrede bij God.

In memoriam zr. Francisca

Geef een reactie