Op 13 oktober 2020 is Zr Petronella in huize d’Alzon overleden in de leeftijd van 96 jaar. Haar uitvaartmis en begrafenis op het kloosterkerkhof vond  ( vanwege de Coronamaatregelen) in besloten kring plaats op17oktober 2020.

Zr. Petronella  werd geboren  te Hapert op 22 februari 1924 als Johanna Monica Plasmans. Ze trad op 15 november 1944 in bij de missiezusters Oblaten van de Assumptie en legde op 3 juni 1952 haar eeuwige Gelofte af. We zullen zr. Petronella herinneren als een zuster van gebed. Vanuit het gebed heeft ze geleefd en gewerkt, dat was de rode draad in haar leven. Ze heeft veel kunnen en mogen doen voor velen.

Haar kloosterleven heeft veel wegen gekend; zorg voor het eenvoudige werk, kinderen, bejaarden, zieken en de keuken in Worcester (USA). Vanwege heimwee kwam ze terug en ging haar werk hier verder. Ze begeleidde 10 jaar lang mensen uit de psychiatrie, zodat ze weer konden terugkeren in de maatschappij. Daarnaast heeft ze in Nijverdal een dekenproject opgezegd met vele vrijwilligers. Hiervoor heeft ze een koninklijke onderscheiding gekregen en dit project blijft nog steeds doorgaan. Tot het laatst heeft zij dit project gevolgd en warme contacten onderhouden met de vrijwilligers hiervan.

Haar handen stonden nooit stil, voor menigeen heeft zij een warme trui gebreid of een deken genaaid of gehaakt. Voor haar familie was zij een geliefde tante, ze keek uit naar hun telefoontjes of bezoek.  Zr. Petronella was een stille en bescheiden zuster, die nooit in de belangstelling wilde staan. Ze stond positief in het leven en was dankbaar voor alles wat iedereen en vooral de verzorgsters voor haar deden. Eén van haar vrienden schreef: “Ze was een sterke vrouw, een goed mens en een dierbare vriend. Ik zal haar vriendelijke stem, soms ondeugende ogen en haar hart voor de medemens erg missen”.

Hierbij een gebed dat haar dierbaar was:   

Geen van ons allen gaat zijn weg alleen

 God leidt ons onzichtbaar door ons leven heen 

naar zijn land van leven, naar een land van zon

dat Hij ons beloofd heeft voor de reis begon

Heer in uw handen ligt ons levenslot

kracht van liefdebanden zijt Gij zelf mijn God

Leid ons op uw wegen, op U hopen wij

geef ons uwe zegen en blijf ons steeds nabij.

 

Iedereen zal zr. Petronella op eigen wijze blijven gedenken.

We bedanken haar voor alles wat zij voor iedereen gedaan en betekend heeft.

 

                                         

 

 

In Memoriam zr. Petronella

Geef een reactie