Prinselijk bezoek in huize d’Alzon

Op woensdagmiddag 27 februari kregen de zusters en bewoners van huize d’Alzon hoog bezoek. Het prinsenpaar van carnavalsvereniging de Beumerwalders van Hulsberg, Prins Roger 3e en Prinses Ilona, kwamen op bezoek. Samen met enkele leden van de raad van elf deden ze  rond 15.00u hun opwachting. Inmiddels zaten de bewoners, verkleed met leuke hoedjes en boa’s, al vol spanning te wachten.  Er werd  gezamenlijk koffie gedronken en er werden leuke anekdotes verteld.

Natuurlijk werden er ook foto’s gemaakt!

Bij het afscheid nemen werd de vervolgafspraak al gepland: de volgende dag zou het prinsenpaar terugkomen om een worst te brengen naar de zusters, zodat deze voor goed weer konden bidden.

Zo gezegd, zo gedaan. Op donderdagmiddag kwamen Roger en Ilona met een dikke cervelaatworst. Deze werd officieel overhandigd aan zr. Anita. De dagen erna werd er extra gebeden door de zusters, maar op maandagochtend 4 maart leek het even of dit nog niet genoeg was geweest, want het regende en het stormde zelfs een beetje.  Echter; de zusters hadden wel zeker hun best gedaan want ’s middags, ten  tijde van de optocht, was het droog!!

ALAAF voor prins Roger 3e en prinses Ilona!

Nieuws over het dekenproject zuster Petronella

Omdat zr. Petronella binnenkort jarig is, kreeg zij vanuit Nijverdal een brief waarin geschreven wordt over de nieuwe ontwikkelingen omtrent het dekenproject. Het bedrijf Sallandse wegenbouw heeft materialen gesponsord voor het aanleggen van een  tegelpad langs het gebouw van het Dekenproject.
Vrijwilligers hebben het pad gelegd en nu hebben de gebruikers van rolstoelen en rollators makkelijker toegang tot het gebouw.

Verder zijn de vrijwilligers druk bezig met spullen te maken om te verkopen, om zodoende geld in te zamelen voor het kopen van een nieuw schuurtje. Ze hopen natuurlijk dat er misschien een sponsor komt, die het materiaal levert voor het schuurtje, of misschien een hele schuur.

Wij wensen alle vrijwilligers van het dekenproject veel succes en hopelijk komt de schuur er binnenkort!

In Memoriam zr. Felicitas

Op 19 november 2018 is onze medezuster zr. Felicitas na een kort ziekbed overleden.
Hieronder volgt een kort in memoriam.

Ze werd geboren in Nijverdal op 25 juni 1936 als Maria Johanna Filart en groeide op in een goed gelovig gezien met nog 4 zussen en 1 broer. Na haar schooltijd werkte ze enkele jaren in een naaiatelier.
Op 5 september 1958 trad ze in bij de Missiezusters Oblaten van de Assumptie, in klooster Regina Pacis te Hulsberg en ze kreeg de naam zr. Felicitas. Na haar postulaat en noviciaat was haar eerste missie naar Worcester in Amerika, om bij de paters Assumptionisten in de keuken te gaan helpen. Dit was een fijne tijd voor haar. In 1965 kwam ze terug uit Amerika. Na haar eeuwige gelofte in maar 1966 mocht ze in het noviciaat de novicen tot steun zijn.
Na de sluiting van het noviciaat ging ze in Nijverdal een opleiding volgen voor de bejaardenzorg. Hierna was ze werkzaam in het Panhuys, huize Assumptie, in Nijverdal en in Heelsum.
Ze werd overste in het huis van Nijverdal, waar ze ook bezoeken aflegde aan eenzame bejaarden en ze mee hielp in de zorg voor terminale patiënten. Toen het huis in Nijverdal in 2006 gesloten werd, heeft zij daar veel moeite mee gehad. Ze koos om weer terug naar Hulsberg te komen, waar ze veel zorg had voor het wel en wee van haar medezusters. Ook heeft ze met veel toewijding de kapel verzorgd. Hier was zij vaak te vinden voor stil gebed, waar ze de kracht vond om altijd dienstbaar te zijn voor iedereen. Zr. Felicitas had altijd een woordje voor degene die ze tegenkwam. Liever praatte ze met de ander, dan dat ze over zichzelf praatte.
Haar ziek zijn heeft ze waarschijnlijk lang met zich mee gedragen, hier wilde ze niet graag aan toegeven. Toen het niet meer ging en bleek dat ze ernstig ziek was, heeft ze zich overgegeven en gaandeweg van iedereen afscheid genomen.
In alle rust en stilte heeft zij ons op de ochtend van 19 november verlaten om haar intrek te nemen in de woning die God voor haar heeft bereid.
Zr. Felicitas, bedankt voor alles wat U voor iedereen heeft gedaan en betekend.

Bezoek voor zr. Petronella

Op 9 november kreeg zr. Petronella bezoek van dhr. en mevr.  Tjeerdsma uit Nijverdal. Zij zijn beiden als vrijwillig(st)er heel nauw betrokken bij het dekenproject aldaar. Zr. Petronella was op de hoogte van hun komst, maar wat was zij verrast toen bleek dat ze een lekkere taart mee hadden gebracht. Deze taart was ter ere van het feit dat  het dekenproject 30 jaar bestaat. Daar hebben we in een vorig artikel over bericht.

Deze taart werd gezamenlijk, met alle zusters en andere bewoners van huize d’Alzon genuttigd. Hij smaakte opperbest!

Daarna lieten dhr. en mevr. Tjeerdsma nog een dvd omtrent het dekenproject zien, wat voor iedereen erg interessant was. Het was vooral voor zr. Petronella een hele mooie en waardevolle morgen en een heel warm weerzien.

 

 

 

Dekenproject Nijverdal bestaat 30 jaar

Onlangs kregen wij vanuit Nijverdal bericht dat het dekenproject, dat opgericht is door zr. Petronella, op 8 november 2018 al dertig jaar bestaat.

Wat ooit opgestart is door zr. Petronella als het “Dekenproject” om te voorzien in dekens op de Filipijnen en in diverse Oostbloklanden,is heden ten dage nog steeds een bloeiend en boeiend project.

Er werken nu ongeveer 80 vrijwilligers mee aan dit project, verdeeld over 8 groepen, vier dagen per week. Elke vrijwilligster heeft haar eigen doos, waarin ze haar materiaal bewaart en de deken waar ze mee bezig is. Daarom staat er ook een indrukwekkende hoeveelheid dozen. 60 vrijwilligers werken in het lokaal van het Dekenproject, de rest thuis in verband met hun hoge leeftijd.

Veel van deze thuiswerkers haken of breiden, o.a. dekens, sjaals, mutsen en omslagdoeken in allerlei kleuren. Voor alles is men afhankelijk van giften, want omdat ze geen stichting of zoiets zijn, komen ze niet in aanmerking voor subsidie. De gemeente helpt gelukkig wel en er zijn ook veel bedrijven, middenstanders en particulieren die de vrijwilligers van de nodige zaken voorzien. De vulling krijgen ze bijvoorbeeld van een matrassenfabrikant en veel particulieren leveren resten breigaren in.

Het gaat niet alleen om dekens naaien, het sociale aspect is minstens zo belangrijk. De vrijwilligers eten soms bij elkaar en delen lief en leed, zelfs  vluchtelingen komen er, in eerste instantie om Nederlands te leren, en ook zij worden opgenomen in de groep.

Om het dertigjarig bestaan te vieren zijn de vrijwilligers van het dekenproject bij de Rijssense Oost Europa Commissie in Rijssen op bezoek geweest. Ze kregen hier uitleg en er werd verteld waar de dekens die in Nijverdal gemaakt worden, naar toe gaan.

Hieronder enkele foto’s van dat bezoek.