Op 24 augustus 2018 is zr. Emmanuella van Hooff op 99-jarige leeftijd overleden in huize d’Alzon.

Zij werd als Anny van Hooff geboren als tweede dochter uit een katholiek gezin: een hechte familie met één zoon en zes dochters. Na de middelbare school heeft ze tien jaar op kantoor gewerkt en in het weekend ging ze helpen bij een groot en arm gezin. Ze kwam steeds voorbij een kerk en liep er even binnen. Daar leerde zij haar roeping kennen. Haar oudste zus en haar broer waren reeds in het klooster. Op 31 mei 1945 kwam ze naar Hulsberg. Ze was toen 26 jaar. Het begin was moeilijk. In het noviciaat deden allen huishoudelijk werk. Dat vond ze moeilijk, daar ze dat niet gewend was. Ze zag het als Gods wil en deed in stilte en met veel moed haar werk. Na haar professie ging ze naar Echt om te studeren voor onderwijzeres. Ze is 26 jaar onderwijzeres geweest en daarbij was ze voor de Nederlandse Provincie econoom, hetgeen ze 31 jaar heeft gedaan. Ze trad nooit op de voorgrond, maar deed haar werk zo goed ze kon. De armste kinderen had ze het liefst, vooral degenen die thuis veel te kort kwamen.

Op 60 jarige leeftijd ging ze met pensioen, het schrijfwerk werd haar teveel. Ze kwam weer vast in Hulsberg wonen en deed nog enkele jaren haar werk als provinciaal econome, maar in 1996 stopte ze ook hiermee. Desondanks was ze tot enkele maanden geleden altijd bezig: op de computer, aan het haken, postzegels en medailles verzamelen, luisteren naar Radio Maria en melodica spelen. De Eucharistie was voor haar het voornaamste: de bron waarvan zij iedere dag leefde en waaruit zij de kracht kreeg voor haar religieuze leven. Met haar familie had zij steeds een goed contact. Zij genoot intens van de momenten waarop ze bezoek kreeg van haar zussen of neven en nichten.

Dit zijn haar woorden: “Dank aan allen, die goed voor me zijn geweest. Alle zusters, mijn zussen en familie, het personeel van “Huize D’Alzon” voor alle zorg aan mij besteed. Veel heb ik aan u allen te danken”.

Overlijden zr. Emmanuella