Op 28 maart 2019 hebben we in onze kloosterkapel afscheid genomen van zr. Irene Claas en haar te rusten gelegd op ons kerkhof.

Zr. Irene is opgegroeid in een gezin met nog 4 broers en 7 zussen en de band met haar familie is steeds heel hecht gebleven. Op 15 augustus 1944 trad ze in bij de Missiezusters Oblaten van de Assumptie, in het klooster “Regina Pacis”in Hulsberg en kreeg ze de naam zr. Irene ( Vrede).

Zr. Irene streefde naar perfectie in alles wad ze deed, in haar werk als onderwijzeres gaf ze de kinderen mee wat maar mogelijk was. Na 25 jaar onderwijzeres te zijn geweest, werd ze gevraagd om naar Brazilië te gaan waar ze 8 jaar werkte in de catechese, gezinsadoptie  en laten in het kindertehuis in Andradas.  Voor de Congregatie had zij een grote toewijding; de geschriften van de Stichters waren haar dierbaar en ze was heel goed op de hoogte van wat er speelde in de Congregatie wereldwijd. Ze had een talenknobbel, waardoor ze veel uit het Frans vertaald heeft voor haar communiteit.

Zr. Irene was iemand waar je niet omheen kon, ze was eerlijk in haar kritiek naar anderen, maar waardeerde het des te meer als men ook eerlijk naar haar toe was. Zij had een zwakke gezondheid, maar een sterk doorzettingsvermogen, wat er toe geleid heeft dat ze de laatste jaren, ondanks valpartijen, toch steeds weer wist op te krabbelen. Na de laatste val knapte ze echter  niet goed op en ging ze in een rap tempo geestelijk en lichamelijk achteruit. Ze was al een hele tijd klaar om dit aardse leven te verlaten en gelukkig heeft de Heer haar rond het middaguur op  22 maart tot zich geroepen, waar zij voorgoed gelukkig kan zijn bij haar familie en medezusters die haar zijn voorgegaan.

We zeggen dank aan allen die zr. Irene met liefde hebben verzorgd en omringd.

In memoriam zr. Irene